ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ข่าวกิจกรรม

ทั้งหมด 10 แถว : 1 หน้า

# หัวข้อ วันที่โพส
1 ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 6 2015-10-27 21:20:56
2 การประชุมครั้งที่ 4 ประจำเดือนสิงหาคม 2557 2015-10-27 21:18:19
3 โครงการสัมมนาสภาคณาจารย์และข้าราชการ มรอ. ครั้งที่ 1 2015-10-27 21:10:04
4 การประชุมครั้งที่ 3 2015-10-27 21:07:33
5 ประชุมครั้งที่ 2 2015-10-27 21:06:35
6 สภาคณาจารย์และข้าราชการ มรอ. ศึกษาดูงาน ณ ม.ราชภัฏนครปฐม 2015-10-27 21:02:11
7 สภาคณาจารย์ มรอ. ศึกษาดูงาน ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม 2015-10-27 20:54:22
8 สภาคณาจารย์ มรอ. ศึกษาดูงานที่ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2015-10-27 20:50:38
9 สภาคณาจารย์และข้าราชการ มรอ. ศึกษาดูงาน ม.ราชภัฏพระนคร 2015-10-27 20:46:41
10 สภาคณาจารย์และข้าราชการ มรอ. ศึกษาดูงาน ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2015-10-27 20:43:57