ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

สภาคณาจารย์และข้าราชการ มรอ. ศึกษาดูงาน ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สภาคณาจารย์และข้าราชการ มรอ. ศึกษาดูงาน ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สภาคณาจารย์และข้าราชการ มรอ. ศึกษาดูงาน ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วันที่ 18 พฤษภาคม 2554