ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

สภาคณาจารย์และข้าราชการ มรอ. ศึกษาดูงาน ม.ราชภัฏพระนคร

สภาคณาจารย์และข้าราชการ มรอ. ศึกษาดูงาน ม.ราชภัฏพระนคร วันที่ 19 พฤษภาคม 2554