ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

สภาคณาจารย์ มรอ. ศึกษาดูงานที่ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ภาพสภาคณาจารย์ มรอ. ศึกษาดูงานที่ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 19 พ.ค.2554