ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

สภาคณาจารย์ มรอ. ศึกษาดูงาน ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม

สภาคณาจารย์ มรอ. ศึกษาดูงาน ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม 20 พ.ค.2554