ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

สภาคณาจารย์และข้าราชการ มรอ. ศึกษาดูงาน ณ ม.ราชภัฏนครปฐม

สภาคณาจารย์และข้าราชการ มรอ. ศึกษาดูงาน ณ ม.ราชภัฏนครปฐม วันที่ 22 พ.ค.2556