ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ประชุมครั้งที่ 2

การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 2 ประจำเดือน มิถุนายน 2557 วันที่ 18 มิถุนายน 2557 เวลา 14.00 น. ห้อง A 512 โดยครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤดา ชุ่มจันทร์จิรา อาจารย์สมุทร สีอุ่น และนายปริญญา บัววังโป่ง เข้าร่วมประชุมในฐานะที่ปรึกษาสภาคณาจารย์และข้าราชการค่ะ นอกจากทั้งสองท่านเรายังได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา มิ่งฉาย และ ดร.ธนวัฒน์ จอมประเสริฐ เป็นที่ปรึกษาด้วยค่ะ