ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 6

ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 6/2557 ณ ห้องประชุมโกเมน คณะมนุษยศาสตร์ฯ